Untitled

KELUARGA SAKINAH DALAM AGAMA HINDU

¬†Sejak awal kehidupan manusia di takdirkan untuk bersatu antara seorang wanita dan seorang lakilaki, sebagai cikal bakal sebuah keluarga. Di awali dengangan sebuah perkawinan ( Aksa dan Pertiwi ) yang resmi menurut agama dan aturan pemerintah, dengan tujuan dalam perkawinan agar selalu akur dan damai dalam berumah tangga yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah.…